Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 21 kwietnia 2024r. rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, która odbywa się elektronicznie. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata logują się do systemu pod adresem: https://nabor.pcss.pl/lodz

Kandydaci mogą logować się w systemie do 21 maja 2024 r. do godz. 12.00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane, co oznacza, że kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji podstawowej, a jedynie w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca.

W elektronicznym systemie naboru należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły,
a następnie:

  • wydrukować i podpisany przez rodziców/ prawnych opiekunów zanieść osobiście wraz z załącznikami do szkoły pierwszego wyboru,

lub

  • podpisać elektronicznie przez rodziców/prawnych opiekunów i wysłać wraz
    z załącznikami za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.

Kandydaci mogą wybierać dowolną liczbę szkół i oddziałów - nie ma żadnych ograniczeń. Wniosek składany jest do szkoły pierwszego wyboru.

W dniach 3 - 08 lipca 2024 r. do godz. 15.00, po otrzymaniu zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty, kandydaci będą mieli możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów, tzn. będą mogli wypełnić ponownie wniosek wybierając inne oddziały i inne szkoły.

Od 3 lipca do 9 lipca 2024 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 15 lipca 2024r. do godz. 12.00.

W dniach 15 lipca – 18 lipca 2024 r. rodzice/prawni opiekunowie kandydata dokonują potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, poprzez dostarczenie do tej szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 19 lipca 2024 r.  do godz. 12.00.

22 lipca 2024 r.  kurator oświaty opublikuje informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca dla tych kandydatów, którzy nie dostaną się do żadnej ze wskazanych we wniosku szkół rozpocznie się 23 lipca i potrwa do 26 lipca 2024 r.

Wszystkie informacje o łódzkich szkołach średnich i interaktywną mapę można znaleźć na stronie lbe.edu.pl.