Stołówka szkolna

JADŁOSPIS:

15 stycznia - 19 stycznia 2018r

22 stycznia - 26 stycznia 2018r

 

 

  Informacje ogólne

Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS jest dostarczenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia pracownika MOPS.

W tym celu należy skontaktować się z właściwym oddziałem MOPS, dostarczając aktualne zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodów rodziny.

Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.

REGULAMIN:

1.      Wpłaty za posiłki przyjmowane są w sekretariacie lub na konto bankowe do 10-go każdego miesiąca z wyłączeniem lutego 2018, kiedy przyjmowane będą do 19-go.

2.      Wpłaty po tych terminach nie będą przyjmowane, co skutkuje brakiem w danym miesiącu możliwości uczęszczania na obiady.

3.      Zapisując dziecko na obiady rodzic/ opiekun podpisuje deklarację obiadową, którą wypowiedzieć należy pisemnie.

4.      W przypadku braku wypowiedzenia pisemnego deklaracji nadal naliczane będą opłaty ( do dnia kiedy rodzic/ opiekun nie wypisze dziecka)

5.      Na stołówce obowiązuje identyfikator, który zawiera aktualny miesiąc , imię i nazwisko dziecka, klasę oraz informację dotyczącą tego,  które danie dziecko zjada.

6.      Do 10-go (lub do dnia zapłaty) honorowany jest identyfikator z poprzedniego miesiąca.

7.      Bez identyfikatora obiad nie zostanie wydany- w przypadku zgubienia lub innych sytuacji losowych należy udać się po kartkę do identyfikatora do sekretariatu.