Stołówka szkolna

JADŁOSPIS:

15 - 19 maja 2017r.

22- 26 maja 2017r.

 

  Informacje ogólne

Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS jest dostarczenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia pracownika MOPS.

W tym celu należy skontaktować się z właściwym oddziałem MOPS, dostarczając aktualne zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodów rodziny.

Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.

1. Obiady w roku szkolnym 2016/2017 wydawane są od poniedziałku do piątku.

2. Obiady należy wykupić na minimum 2 tygodnie w cenie 6,50 zł (w tym zupa – 1,50 zł, drugie danie z kompotem – 5,00 zł).

4. Absencję dziecka należy zgłosić do godziny 9:00 w pierwszym dniu nieobecności dziecka osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod nr telefonu szkoły.

5. W przypadku niezgłoszenia absencji lub samowolnego niezgłoszenia się dziecka na stołówkę koszt obiadu nie będzie zwracany.

6. Wpłaty dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca – termin ten obowiązuje do końca 2016 roku.

7. W przypadku nieterminowych wpłat dziecko zostanie usunięte z listy obiadowej.