Stołówka szkolna


JADŁOSPIS

 

   Zasady korzystania z usług stołówki:

Cena obiadu : 7,00 zł (obiad dwudaniowy)

-  Cena 2 dania 5,50 zł

- Cena zupy 3.00 zł

Wpłata za obiady dokonywana jest z góry, za cały miesiąc do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów w szkole lub na konto.

    BNP Paribas  42 1600 1462 1882 4309 0000 0001
tytułem: obiady/imię i nazwisko/kl/za miesiąc…

-  Nieobecności dzieci należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem na LIBRUS(Sobczak Aleksandra) bądź  do sekretariatu 42 251 88 22  lub najpóźniej do godz. 8.00 w dniu nieobecności.

-  Kwoty za wszelkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty na kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

-  W przypadku rezygnacji z wyżywienia , fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły lub na stołówce do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko korzysta z posiłków.

         ·wzór deklaracji do pobrania