W ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom"  w dn. 22. XI.16 r.  aktor -pan Piotr Zelt był gościem w szkolnej świetlicy.  Dzieci z zainteresowaniem słuchały bajek i wierszy, które czytał pan Piotr. Dziękujemy i  mamy nadzieję, że to początek miłych spotkań z literaturą dziecięcą. Liczymy, że i rodzice , i nauczyciele włączą się do naszej akcji czytania dzieciom. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

W świetlicy w październiku i listopadzie dzieci wykonywały prace plastyczne związane z jesienią szkolnej dzieci wykonywały prace plastyczne związane z jesienią Najładniejsze zostały zaprezentowane na tablicach.

  

  

W dniu 9.06.2015r. w świetlicy szkolnej odbył się konkurs recytatorski wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy. Miał on na celu:

– rozbudzanie zainteresowania twórczością J. Brzechwy i J. Tuwima.

– rozwijanie wrażliwości na słowo  poetyckie.

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.

 promowanie talentu dzieci i młodzieży.

Jury w składzie : p. Barbara Sworzyńska. p. Elżbieta Krajewska, p.Aleksandra Milcarz oraz p. Wanda Stolarska wyłoniło zwycięzców:

I miejsce zajęły Keira Olszewska i Inga Diug z kl. II b.

II miejsce zajął Krzysztof Świstek z kl. I c

II miejsce zajął Tomasz Grygiel z kl. II c.

     

AKCJA „Cała Polska czyta dzieciom”

W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 w świetlicy szkolnej uczniowie do niej uczęszczający biorą udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Chcemy szkolić umiejętności językowe dzieci. Język jest wszak głównym narzędziem myślenia, komunikacji i przyswajania wiedzy; jest zatem prawdziwym fundamentem rozwoju każdego człowieka i społeczeństwa. Badania dowodzą, że na całym świecie spada czytelnictwo; z wyjątkiem tych szkół i klas, gdzie nauczyciele czytają dzieciom na głos. Uczniowie z zainteresowaniem słuchają czytanych przez nauczycieli świetlicy lektur. Do akcji włączył  się również uczeń kl. VI a – Dawid Mikoś. W najbliższym czasie lektury będą czytać zaproszone przez nauczycieli świetlicy osoby. Nazwisk nie podajemy, aby była to dla dzieci niespodzianka. Ale będziemy informować na bieżąco poprzez dodawanie zdjęć z przebiegu akcji.

 

W dniu 14 marca 2015r. wolontariuszki PCK – Anna Brytkowska, Ewa Kasińska, Julia Forysiak, Malwina Solarz, Zuzanna Dębowska kwestowały w sklepie Tesco w ramach Zbiórki Wielkanocnej.

To już czwarty rok zbiórek pieniężnych, które organizowane są w sieci hipermarketów TESCO.