AKCJA „Cała Polska czyta dzieciom”

W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 w świetlicy szkolnej uczniowie do niej uczęszczający biorą udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Chcemy szkolić umiejętności językowe dzieci. Język jest wszak głównym narzędziem myślenia, komunikacji i przyswajania wiedzy; jest zatem prawdziwym fundamentem rozwoju każdego człowieka i społeczeństwa. Badania dowodzą, że na całym świecie spada czytelnictwo; z wyjątkiem tych szkół i klas, gdzie nauczyciele czytają dzieciom na głos. Uczniowie z zainteresowaniem słuchają czytanych przez nauczycieli świetlicy lektur. Do akcji włączył  się również uczeń kl. VI a – Dawid Mikoś. W najbliższym czasie lektury będą czytać zaproszone przez nauczycieli świetlicy osoby. Nazwisk nie podajemy, aby była to dla dzieci niespodzianka. Ale będziemy informować na bieżąco poprzez dodawanie zdjęć z przebiegu akcji.