W dniu 9.06.2015r. w świetlicy szkolnej odbył się konkurs recytatorski wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy. Miał on na celu:

– rozbudzanie zainteresowania twórczością J. Brzechwy i J. Tuwima.

– rozwijanie wrażliwości na słowo  poetyckie.

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.

 promowanie talentu dzieci i młodzieży.

Jury w składzie : p. Barbara Sworzyńska. p. Elżbieta Krajewska, p.Aleksandra Milcarz oraz p. Wanda Stolarska wyłoniło zwycięzców:

I miejsce zajęły Keira Olszewska i Inga Diug z kl. II b.

II miejsce zajął Krzysztof Świstek z kl. I c

II miejsce zajął Tomasz Grygiel z kl. II c.