Kalendarz roku szkolnego

23-31.12.2017r. – Zimowa przerwa świąteczna

29.01- 11.02.2018r. – Ferie zimowe

1- 3.04.2018r. – Wiosenna przerwa świąteczna

22.06.2018r. – Zakończenie roku szkolnego

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

22 grudnia 2017r.

2 stycznia 2018r.

30 kwietnia 2018r.

2 maja 2018r.

4 maja 2018r.

1 czerwca 2018r.

W tych dniach działa świetlica szkolna w godzinach 7.00- 17.00. Stołówka szkolna jest zamknięta.

 

 

 


Terminarz spotkań z rodzicami w I semestrze:

13.09.2017r. – zebrania  z rodzicami

25.10. 2017r. – zebrania  z rodzicami, połączone ze spotkaniem na temat szkodliwości dopalaczy

29.11.2017r.- konsultacje i informacje o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi

24.01.2018r.- zebrania  z rodzicami