Lubimy pomagać

We wtorek, 3 czerwca 2014 roku, w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w okolicach muszli koncertowej w Łodzi, łódzka Caritas zorganizowała piknik dla dzieci pod hasłem „Bądźmy razem”. Były gry i zabawy, malowanie buzi, wata cukrowa i popcorn. Śpiew i tańce animowali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Głównym wydarzeniem dnia był Bieg Charytatywny „Biegnijmy z pomocą”, w którym uczestniczyliśmy i my, wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w liczbie 39 osób. Warto zauważyć i docenić, że po raz pierwszy startowało siedemnaście osób z „ZERÓWKI”. Pokonaliśmy łącznie dystans ponad 13 km i „wybiegaliśmy” kwotę 912 zł. Z zebranej sumy 10% przekazano dla hospicjum dziecięcego w Łodzi, zaś kwotę 821 zł przeznaczono na sprzęt nagłaśniający w SP 55.

   
 

Narysowali swoich idoli

Warsztaty historyczne "W kręgu bogów greckich"

Dnia 26 marca uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Danuty Kosińskiej, p. Barbary Gołębiowskiej i p. Marzeny Bednarek przygotowali dla przedszkolaków warsztaty historyczne pt. „W kręgu bogów greckich”. Najpierw młodzież klas Vb, Vc i VIazaprezentowała przedstawienie kukiełkowe pt. „Demeter i Kora”, następnie zaprosiła  gości do wspólnych zabaw plastycznych i logicznych. W nagrodę za piękne prace Demeter i Kora podarowała każdemu przedszkolakowi wiosennego kwiatka, wykonanego metodą origami, zaś Zeus i Hades zaprowadzili dzieci na „Wystawę owadów”, przygotowaną przez uczniów klas szóstych pod kierunkiem p. Urszuli Spychalskiej.

W pracy z młodszymi dziećmi sprawdzili się doskonale:

Aktorzy w przedstawieniu:

 

 Zobacz pozostałe zdjęcia.

 

 

 

 

NARRATOR

Dominika Miziołek (Vc)

ZEUS

Hubert Ścigaj (Vc),

Gabriela Madalińska (VIa)

HADES

Adam Jeżyński (VIa),

Gabriela Madalińska (VIa)

HELIOS

Mateusz Domżalski (Vb),

Sandra Radwańska (VIa)

DEMETER

Aleksandra Janiszewska (Vc),

Barbara Broda (Vc)

KORA

Dominika Miziołek (Vc),

Nikola Greszel (Vc)

Organizatorzy zabaw:

Vb Łukasz Białkowski

Vc – Radosław Paruszewski, Antoni Domagalski

VIa – Adam Jeżyński, Mateusz Szymala –wykonawcy kwiatów dla przedszkolaków

Organizatorzy i prezenterzy „Wystawy o owadach”:

VIa – Adam Jeżyński, Mikołaj Piotrowski

VIb – Dawid Karwacki, Karolina Semeradt, Patryk Szreter

VIc – Maciej Babicki, Jakub Duranowski, Mieszko Gosławski-Żeligowski,Julia Kaźmierczak, Klaudia Mierzejewska.

Projekt "Wyjątkowy uczeń"

 

Już od września 2013 roku blisko 10 000 uczniów klas I – III korzysta

z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach projektu „Wyjątkowy uczeń” koordynowanego

przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, więc wsparcie dla wszystkich uczniów jest bezpłatne. Wsparciem są objęci wszyscy uczniowie pod warunkiem zidentyfikowania trudności w uczeniu się lub uzdolnień. Aby dziecko mogło wziąć udział w zajęciach dodatkowych wystarczy zgoda rodziców wyrażona na piśmie. Zajęcia prowadzone są od września 2013 roku.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej Nr 55 prowadzone są następujące rodzaje zajęć dodatkowych:

1. zajęcia gimnastyki kompensacyjno- wyrównawczej dla uczniów z wadami postawy

2. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w języku angielskim

3. zajęcia rozwijające zainteresowania językowe (język angielski)

4. zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze

5. zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

6. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

7. zajęcia logopedyczne

8. zajęcia socjoterapeutyczne

9. terapia pedagogiczna

10. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

To prawdopodobnie jedyna szansa na bezpłatne wsparcie dla uczniów naszej szkoły w takim zakresie. Skorzystajmy z tej szansy dla dobra naszych dzieci!

PREZENTACJA DLA RODZICÓW