bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 55: Anna Rytwińska
Wicedyrektor: Joanna Kowalska-Pieskow

Kompetencje dyrektora i jego zastępcy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły, Paragraf 3.Opublikował: Joanna Kowalska-Pieskow
Publikacja dnia: 21.06.2019
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 25.12.2013
Dokument oglądany razy: 2 134