bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Szkoła Podstawowa Nr 55


91-349 Łódź, ul. Mackiewicza 9
tel. (042) 251-88-22
e-mail: szkola55@poczta.onet.pl
Adres internetowy: www.szkola55.pl


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Przykład wiadomości

25.12.2013

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse blandit lacus at risus. Mauris sem. Vestibulum nec eros sed tortor nonummy hendrerit. Nulla condimentum leo. Suspendisse at velit. Integer sollicitudin metus mollis lacus.Opublikował: Agnieszka Klekot
Publikacja dnia: 25.07.2016
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 25.07.2016
Dokument oglądany razy: 23 466