bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencja, archiwa

 1. Księga zarządzeń dyrektora szkoły
 2. Księga inwentarzowa
 3. Ewidencja akt osobowych
 4. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 6. Ewidencja dokumentacji szkolnej
 7. Księga zastępstw
 8. Księga zarządzeń wewnętrznych
 9. Księga ewidencji dzieci
 10. Księga uczniów
 11. Ewidencja dzienników szkolnych
 12. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 13. Rejestr korespondencji
 14. Księgi dzieci zamieszkałych w rejonie Szkoły
 15. Archiwum dokumentacji szkoły
 16. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
 17. Protokoły posiedzeń Rady Rodziców
 18. Protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej.


Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:
Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.Opublikował: Agnieszka Klekot
Publikacja dnia: 04.08.2014
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 25.12.2013
Dokument oglądany razy: 2 121