bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ze wzgledu na przepisy usunięto po 3 miesiacach od zamieszczenia.

Kontrola zarządcza

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel?w
i zadań w spos?b zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczeg?lności dla zapewnienia:

 • zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasob?w,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 • monitoringu realizacji cel?w i zadań,
 • samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standard?w kontroli zarządczej dla sektora finans?w publicznych,
 • systemu zarządzania ryzykiem,
 • audytu wewnętrznego,
 • kontroli wewnętrznych,

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, kt?re mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.


Ł?dź, dn. 15 marca 2012r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55

Anna SendorOpublikował: Agnieszka Klekot
Publikacja dnia: 25.12.2013
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 25.12.2013
Dokument oglądany razy: 1 383