Majątek i Budżet Szkoły

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Łodzi. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Łódź. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Ł?dź.

Na dzień 31 grudnia 2011r. wartość środków trwałych wynosi 3335854,67 zł.

Budżet jednostki na dzień 31 sierpnia 2009r. wynosi 2847589,91 zł.

BUDŻET SZKOŁY:

Sprawozdania roczne za 2018


BILANS 2018

RZIS 2018

ZZF 2018


Opublikował: Joanna Kowalska-Pieskow
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 25.12.2013
Dokument oglądany razy: 1848
11.08.2020 // szkola55.pl/bip