Szkoła Podstawowa Nr 55


91-349 Łódź, ul. Mackiewicza 9
tel. (042) 251-88-22
e-mail: szkola55@poczta.onet.pl
Adres internetowy: www.szkola55.pl


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


Opublikował: Agnieszka Klekot
Publikacja dnia: 25.07.2016
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 25.07.2016
Dokument oglądany razy: 22627
30.03.2020 // szkola55.pl/bip