Konkursy

Uwaga!

KONKURS NA KSIĘGOWĄ.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 55 w Łodzi


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana i będzie zatrudniona:


Pani Ewa Kacprzak, zamieszkała w Zgierzu.


Uzasadnienie:
Pani Ewa Kacprzak złożyła w procesie kwalifikacyjnym wszystkie wymagane dokumenty i spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem potrzebnym na stanowisku, na które prowadzony był nabór.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w szkole zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Anna Sendor
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55
Łódź, ul. Mackiewicza 9


Ogłoszenia w sprawach naboru na wolne stanowiska urzędnicze zamieszcza się na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: www.bip.uml.lodz.pl/index.php


Opublikował: Agnieszka Klekot
Publikacja dnia: 11.09.2014
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 25.12.2013
Dokument oglądany razy: 3039
11.08.2020 // szkola55.pl/bip