Zasady funkcjonowaia szkoły

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:
1. Obowiązek szkolny:

2. Sprawy administracyjne:


3. Postępowanie w sprawach nieletnich:

4. Sprawy kadrowe - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
5. Sprawozdawczość - raporty i sprawozdania,
6. Archiwum:


Opublikował: Agnieszka Klekot
Publikacja dnia: 04.08.2014
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 25.12.2013
Dokument oglądany razy: 1903
9.04.2020 // szkola55.pl/bip