Osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 55: Anna Sendor
Wicedyrektor: Joanna Kowalska-Pieskow

Kompetencje dyrektora i jego zastępcy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły, Paragraf 3.


Opublikował: Agnieszka Klekot
Publikacja dnia: 04.08.2014
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 25.12.2013
Dokument oglądany razy: 1890
20.07.2019 // szkola55.pl/bip