Kontrola zarządcza

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel?w
i zadań w spos?b zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczeg?lności dla zapewnienia:

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, kt?re mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.


Ł?dź, dn. 15 marca 2012r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55

Anna Sendor


Opublikował: Agnieszka Klekot
Publikacja dnia: 25.12.2013
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 25.12.2013
Dokument oglądany razy: 1389
11.08.2020 // szkola55.pl/bip