Struktura własnościowa

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadająca osobowości prawnej. Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.


Opublikował: Agnieszka Klekot
Publikacja dnia: 25.12.2013
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 25.12.2013
Dokument oglądany razy: 1758
30.03.2020 // szkola55.pl/bip